Novas de interese - Editorial Toxosoutos.com.


Listado de novas:


Dende 43 até 48 de 201 elementos<< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16   ... 34 Seguinte >>


Ver noticia

O amor que eu levei de Santiago


Autor:      Ramón Nicolás
15/06/2012

Entendo como un acerto e saúdo a aparición deste «O amor que eu levei de Santiago«, subtitulado «Roteiro da lírica medieval galego-portuguesa, área de Santiago de Compostela» e que chega da man de tres salientables especialistas na materia da lírica galego-portuguesa como son Yara FrateschiM. Isabel Morán e mais José António Souto Cabo, incorporando neste ensaio información novidosa produto das investigacións particulares de cada un deses autores.

    Este traballo, como xustamente recoñecen os seus responsables, tanto nun paratexto inicial da publicación como no seu limiar, vén materializar unha vella angueira ou suxestión de Xosé Filgueira Valverde consistente na devecida realización dun roteiro trobadoresco que reflectise as referencias e os versos que repararon na cidade de Compostela. E, en efecto, velaquí como se sistematizan para un lectorado que non ten que ser especialista, e expostos dun xeito claro e útil, os ecos que o ambiente trobadoresco deixou na cidade ao longo dos séculos XII ao XIV, presentando trobadores que fan algún tipo de mención á Santiago na súa obra e outros que se vinculan coa cidade pola documentación histórico-biográfica coñecida, malia que non fagan referencia a aquela dun xeito directo nas súas cantigas.  Uns e outros ordénanse alfabeticamente cunha ficha informativa de extraordinaria utilidade e mais coas cantigas seleccionadas, transcritas nunha edición rigorosa e acompañadas dun corpus fotográfico moi interesante. Cómpre estender os parabéns a quen ideou o proxecto e a quen lle deu forma. Dá xenio asomarse, outra vez, a este tesouro literario de noso, da man de Airas Núnez, Pero da Ponte, Pai Gómez Charinho, Pero Meogo, Bernal de Bonaval  ou Fernando Esquío entre outros, e facelo co pano de fondo da cidade de Compostela ao fío deste novidoso e tan redondo proxecto.

[...]
      Ler máis...
Ver noticia

Amores de antano e sempre


Autor:      Armando Requeixo
14/06/2012

Yara Frateschi Vieira, Isabel Morán Cabanas e José Antonio Souto Cabo publicaron recentemente O amor que

eu levei de Santiago, fermoso título tirado dunha cantiga

de Fernando Esquío que agocha un magnífico “Roteiro da lírica medieval galego – p o r t u g u esa”editado por Toxosoutos. Xenuína guía literaria de Compostela e arredores, nas súas páxinas un pode moi ben ir (re)descubrindo a vella capital axudado polas alusións que á mesma os nosos trovadores deixaron nos seus versos ou por ser algúns deles creadores vinculados á cidade. Rigor na edición dos textos mais aliviado de rémoras ecdóticas, fondo saber nas fichas explicativas e biográficas —que engaden valiosísimos datos, aínda inéditos, pertencentes a investigación en curso dos autores— e acaído acompañamento fotográfico de lugares e motivos son os principais acertos deste volume, ao que tan só lle prestaría

en vindeiras edicións —que agardamos prontas— algún tipo de mapa orientador e a restitución de esquecementos

bibliográficos. O amor que eu levei de Santiago: fantástico guieiro literario co que ollar, aglaiados, a cidade das cantigas.

[...]
      Ler máis...
Ver noticia

Un libro descubre las anécdotas que rodean la vida del Códice Calixtino


Autor:      Mar Mato
13/06/2012

El catedrático de Latín y director de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego, Xosé Eduardo López Pereira, ha plasmado las vivencias del Códice Calixtino en un estudio que abre el libro Códice Calixtino. Guía medieval de peregrinos, que ayer presentó en Compostela y donde se recoge, además, el texto íntegro en latín y la traducción al gallego de los cinco capítulos.Entre las anécdotas, López Pereira destacó el episodio que explica la razón por la que la obra no acabó entre los fondos del Escorial. Explicaba ayer el catedrático a este diario que en el año 1570, el Códice Calixtino estuvo a punto de ser llevado a Madrid con destino final El Escorial. Entonces, Felipe II había ordenado al coengo Ambrosio de Morales que recogiese todos los manuscritos que pudiese y se encontrase por Castilla y Galicia. De Morales se negó a llevarse el Códice a la capital alegando que "decía cosas tan soeces que no valía la pena", señala López Pereira.El director de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario detalló que en el último capítulo, guía del peregrino, se recogen las costumbres "increíbles" que tenían navarros y vascos. Una de ellas era la que adoptaban las mujeres frente al fuego dejando al aire la entrepierna para que los hombres, de frente, la vieran. Otro apunte era el que indicaba que los navarros ponían esterillas a las mulas "para que nadie las penetrara más que ellos".Esta quinta parte fue escrita por el único autor que se le conoce al Códice, el francés Ainmerico Picaud que realizó una especie de crónica de su viaje a través del Camino de Santiago. Si bien se ve esta historia como una guía, en la actualidad, hay lectores que lo ven más bien como una anti-guía por criticar y dejar mal paradas a las gentes y lugares de la ruta jacobea.No obstante, gracias a los comentarios de Picaud, el Códice Calixtino –escrito alrededor del año 1160– prosiguió en la basílica compostelana. Sin embargo, en 1610, hubo otro intento de modificar su lugar de cobijo. Fue con el padre Mariana que también se negó a llevárselo al entender que "el libro, en su caítulo 4, decía una mentiras tremendas" como "el señalar que Carlo Magno liberó España de árabes a pesar de haber muerto antes", señala Pereira.Las críticas de Mariana hicieron mella y ese cuarto capítulo fue arrancado falsificando el número. Finalmente, en 1886, el historiador López Ferreiro lo descubrió en el Archivo de la Catedral, se restauró en la Biblioteca Nacional y se volvió a colocar en el Códice.


[...]
      Ler máis...
Ver noticia

Nueva versión en gallego del libro quinto del Códice Calixtino


Autor:      El Correo Gallego
13/06/2012

La librería Couceiro acogió ayer la presentación del libro Códice Calixtino. Guía medieval do peregrino, del que es autor J. E. López Pereira, y está publicado por la editorial Toxosoutos, dentro de la colección dedicada a la Historia de Galicia.

Se trata de una nueva traducción del latín al gallego del libro quinto del Códice, una primera edición que, como vaticinó uno de los presentadores, el catedrático de Historia Medieval Fernando López Alsina, quien intervino en la presentación de la obra junto a J. Manuel Díaz de Bustamante, contará seguramente con nuevas ediciones, debido a la calidad e interés del trabajo

[...]
      Ler máis...
Ver noticia

Unha épica en construción


Autor:      Daniel Salgado
07/06/2012

Pallarega(Toxosoutos, 2012), de Marcelino Fernández Mallo, é o exemplo que coloca do contrario: o relato dun home, case o do pai do escritor, que sae a Madrid e de aí a La Habana. “Está moi ben, pero é próximo á biografía”.

Nese cruzamento de factores emerxe outro silencio, o que atinxe á emigración á Europa posterior á Segunda Guerra Mundial. Trescentos mil galegos viaxaron cara ao norte para participar, nunha posición subalterna, da reconstrución industrial dos territorios arrasados na contenda. Xohana Torres novelouno. Adios, María (Galaxia, 1971) válese dunha sucesión de monólogos para relatar como unha rapaza de 15 anos asume que os seus pais emigran ao norte de Francia e ela queda a cargo do seu irmán pequeno. Torres, académica e voz poética fundamental, hai anos que se gorece no mutismo público. É Freixanes quen cualifica o libro como “a primeira obra importante sobre a emigración europea”. E unha das poucas.

[...]
      Ler máis...
Ver noticia

A chuvia humana de Ramón Caride


Autor:      Portal de Poesía
06/06/2012

Ramón Caride Ogando viene publicando libros desde 1986, fecha de su promer poemario, Paisaxe de verde chuvia.  El volumen recopilatorio As máscaras de Cronos (Poemas 1994-2005) y  Criptografías (2009) son sus anteriores entregas poéticas.

Como narrador, sus últimas novelas editadas son Sarou/Louzós (2012), O frío azul (2007) e Tempos de Fuga (Porto, 2004). Además, es autor de libros de relatos como Exogamia 0.3 (2011), Dedre (2004)  ou Boca da noite (2003); así como de teatro, poesía e narrativa infantil e xuvenil, con obras como Perigo vexetal (1995),Historia dunha sobreira  (2001), A negrura do mar (2004)  ou  Andanzas de Xan Farrapeiro (2009); y las recientes A pombiña Dona Paz (2012) e El Pájaro Arcoiris (Oaxaca-México, 2011).

Entre los premios recibidos figuran "Blanco-Amor", "Risco", "Merlín",  "Cidade de Ourense", "Café Dublín", "Lueiro Rei", "Frei Martín Sarmiento"....

En la  colección "Nume de Toxosoutos" publicó, en 2010, O gume dos espellos, antología de sus obra periodística dispersa..

[...]
      Ler máis...