Os Celtas da Península Ibérica

<    >    

Os Celtas da Península Ibérica


:   Alberro, Manuel / Jordán Carlos

--


15,00 €Keltia

Ver productos de Keltia
Keltia

Colección de publicaciones del mundo celta


  :

  00041

  :

  84-96673-58-8

  :

  Os Celtas da Península Ibérica

  :

  Alberro, Manuel / Jordán Carlos
            

  :  :

  --

  :

15,00 €    

  :

(140x215 mm)

Nesta obra descríbense todos os coñecementos actuais acerca dos celtas da Península Ibérica. Ademais, Alberro presenta as semellanzas culturais atopadas entre os celtas peninsulares, especialmente do NO, a rexión con máis herdanza céltica, e os das Illas Británicas. A segunda parte está a cargo de Carlos Jordán, un dos lingüistas máis dintinguidos no estudo do idioma celtibero ou hispano-céltico entre as novas xeracións.