Autores - Editorial Toxosoutos.com.


González Rouco, Roberto:


O estudo da sociedade conversa en Galicia e alén desta terra, trata sobre os acontecementos que sucederon no mundo dos conversos de xudeu. Analizar e reflexionar sobre ese mundo a través da biografía e a documentación. O que pretendo e dar a coñecer un mundo descoñecido pola maioría dos habitantes deste país, cal foi a orixe e evolución dos conversos de xudeu na Península ao longo da idade moderna.

Acercarse tamén á vida e ás problemáticas deste pobo, como a violencia que tiveron que sufrir por parte da Inquisición.

Evidentemente trato o tema fronteirizo galego-portugués desde varios puntos de vista, o das relacións familiares dun e outro lado da fronteira, o comercio, como táboa de salvación cando nun ou noutro lado volvíase máis dura a persecución  por parte da Inquisición e as viaxes tanto a América como ao norte de Europa, sobre toda a Amsterdam, desde portos galegos e portugueses.Listado de obras:

Ver os detalles de:  Conversos na fronteira galego-portuguesa Conversos na fronteira galego-portuguesa

150X210 MM. PÁX. 233

16,00 €


O estudo da sociedade conversa en Galicia e alén desta terra, trata sobre os acontecementos que sucederon no mundo dos conversos de xudeu. Analizar e reflexionar sobre ese mundo a través da biografía e a documentación. O que pretendo e dar a coñecer un mundo descoñecido pola maioría dos habitantes deste país, cal foi a orixe e evolución dos conversos de xudeu na Península ao longo da idade moderna.

Acercarse tamén á vida e ás problemáticas deste pobo, como a violencia que tiveron que sufrir por parte da Inquisición.

Evidentemente trato o tema fronteirizo galego-portugués desde varios puntos de vista, o das relacións familiares dun e outro lado da fronteira, o comercio, como táboa de salvación cando nun ou noutro lado volvíase máis dura a persecución  por parte da Inquisición e as viaxes tanto a América como ao norte de Europa, sobre toda a Amsterdam, desde portos galegos e portugueses.