Autores - Editorial Toxosoutos.com.


Virxilio, Publio:


Como obra senlleira no panorama das letras de Occidente, a Eneida é un monumento literario que´e preciso ollar desde moitos ángulos, sendo quizais os mási salientábeis o mítico-histórico; o político-patriótico; o estilístico-literario. Tampouco debe ficar atrás a compoñente mítico-patriótica que o autor soubo hipostasiar baixo a materia poética do seu libro, compoñente que pode conferir ao poema virxiliano riscos desviados dos enfoques tradicionais. Noutra orde de cousas, considero que ognorar a matización tanto artística como moral que a Eneida proxectoru sobre a cultura e o espírito europeos sería mutilar a historia.



Listado de obras:

Ver os detalles de:  Eneida Eneida

130X210

14,00 €


Como obra senlleira no panorama das letras de Occidente, a Eneida é un monumento literario que´e preciso ollar desde moitos ángulos, sendo quizais os mási salientábeis o mítico-histórico; o político-patriótico; o estilístico-literario. Tampouco debe ficar atrás a compoñente mítico-patriótica que o autor soubo hipostasiar baixo a materia poética do seu libro, compoñente que pode conferir ao poema virxiliano riscos desviados dos enfoques tradicionais. Noutra orde de cousas, considero que ognorar a matización tanto artística como moral que a Eneida proxectoru sobre a cultura e o espírito europeos sería mutilar a historia.