Autores - Editorial Toxosoutos.com.


Tato Fontaíña, Laura:


 

Laura Tato Fontaíña é Profesora Titular do Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña. Especialista en historia do teatro galego, entre a súa produción hai edicións críticas, monografías e artigos. A última das edicións, en colaboración con Iolanda Ogando, é Textos recuperados. De Galo Salinas a Castelao (2012).

Nos últimos anos ten publicado, entre outros traballos, "Frustracións paralelas: Teatro Modernista Brasileiro e Teatro de Arte Galego", "A renovación dramática na Galiza e no Brasil: a muller como problema" e "Euloxio R. Ruibal, dramaturgo" (2010); "O teatro de Ricardo Carvalho Calero" (2011) e "O Grupo Ourensán e o teatro" (2012).

Tamén é autora da Historia do teatro galego. Das orixes a 1936 (1999) e das seguintes monografías: Teatro e Nacionalismo (1995); Teatro galego 1915-1931 (1997); O teatro galego de Luís Manteiga (2003). Estudos Galego-Brasileiros 3. Língua, Literatura, Identidade (2010); O Cancioneiro dePero Meendiz da Fonseca. Edición crítica (2007).

En Toxosoutos, prologou a peza AZOS DE ESGUELLO, de Euloxio R. Ruibal en 2010, na serie Esmorga Teatro.Listado de obras:

Ver os detalles de:  Roberto Vidal Bolaño, unha vida para o teatro Roberto Vidal Bolaño, unha vida para o teatro

13x21; 84 páxs.

10,00 €


 

Laura Tato Fontaíña é Profesora Titular do Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña. Especialista en historia do teatro galego, entre a súa produción hai edicións críticas, monografías e artigos. A última das edicións, en colaboración con Iolanda Ogando, é Textos recuperados. De Galo Salinas a Castelao (2012).

Nos últimos anos ten publicado, entre outros traballos, "Frustracións paralelas: Teatro Modernista Brasileiro e Teatro de Arte Galego", "A renovación dramática na Galiza e no Brasil: a muller como problema" e "Euloxio R. Ruibal, dramaturgo" (2010); "O teatro de Ricardo Carvalho Calero" (2011) e "O Grupo Ourensán e o teatro" (2012).

Tamén é autora da Historia do teatro galego. Das orixes a 1936 (1999) e das seguintes monografías: Teatro e Nacionalismo (1995); Teatro galego 1915-1931 (1997); O teatro galego de Luís Manteiga (2003). Estudos Galego-Brasileiros 3. Língua, Literatura, Identidade (2010); O Cancioneiro dePero Meendiz da Fonseca. Edición crítica (2007).

En Toxosoutos, prologou a peza AZOS DE ESGUELLO, de Euloxio R. Ruibal en 2010, na serie Esmorga Teatro.