Autores - Editorial Toxosoutos.com.


Alfayé Villa, Silvia:


Silvia Alfayé Vila é Licenciada en Historia pola Universidade de Zaragoza (1999) e Doutora en Historia Antiga por esta mesma Universidade (2005). Membro do consolidado Grupo de Investigación Hiberus, foi bolseira de colaboración no Departamento de Ciencias da Antigüedad da Universidade de Zaragoza, así como bolseira predoctoral de FPU (2000-2003) e bolseira postdoctoral do MEC (2005-2007) no Institute of Archaeology, Oxford University. Ademais, traballou como Guía do centro de interpretación Municipium Augusta Bilbilis (Museo de Calatayud), Asesor Técnico do Plan Director para o xacemento de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza) (Deputación Xeral de Aragón), e Técnico Superior en Arqueoloxía (Deputación Xeral de Aragón).

Realizou varias estancias de investigación no Scarab Research Centre (University of Wales) e no Institute of Archaeology (Oxford University).

Participou en Proxectos de I+D financiados en Convocatorias públicas, como As divindades da Hispania indoeuropea, Relixión, escritura e sociedade na Hispania Céltica: o santuario de Peñalba de Villastar (Teruel), Transformation. The Development of a Common Culture in the Northern Provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sexa e Texto e imaxe no Val Medio do Ebro durante a Antigüedad.
Por último, formou parte de múltiples campañas de escavación, organizou o II Coloquio Internacional de Historia Antiga da Universidade de Zaragoza Vivir en terra estraña: emigración e integración cultural no mundo antigo, o I Encontro de Mozos Investigadores Sócrates-Erasmus As provincias do Imperio romano, participou como comunicante en abundantes congresos científicos, e ten numerosos capítulos de libros e artigos publicados en revistas nacionais de prestixio como Arquivo Español de Arqueoloxía ou Paleohispanica.
Actualmente goza dun contrato de investigación Juan da Cerva na Universidade do País Vasco, onde pertence ao Grupo de Investigación GIUO7/54 e imparte docencia.

Liñas de traballo: Historia Antiga da Península Ibérica, relixión celta, sistemas relixiosos da Hispania indoeuropea e Arqueoloxía celtibérica.

Listado de obras:

Ver os detalles de:  IMAGEN RITUAL EN LA CÉLTICA PENINSULAR IMAGEN RITUAL EN LA CÉLTICA PENINSULAR

334 PÁG. 140X215MM

18,00 €

Ver os detalles de:  Imagen y ritual en la céltica peninsular Imagen y ritual en la céltica peninsular

334 páxinas; 14 x 21. Número 50 Serie Keltia

18,00 €


Silvia Alfayé Vila é Licenciada en Historia pola Universidade de Zaragoza (1999) e Doutora en Historia Antiga por esta mesma Universidade (2005). Membro do consolidado Grupo de Investigación Hiberus, foi bolseira de colaboración no Departamento de Ciencias da Antigüedad da Universidade de Zaragoza, así como bolseira predoctoral de FPU (2000-2003) e bolseira postdoctoral do MEC (2005-2007) no Institute of Archaeology, Oxford University. Ademais, traballou como Guía do centro de interpretación Municipium Augusta Bilbilis (Museo de Calatayud), Asesor Técnico do Plan Director para o xacemento de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza) (Deputación Xeral de Aragón), e Técnico Superior en Arqueoloxía (Deputación Xeral de Aragón).

Realizou varias estancias de investigación no Scarab Research Centre (University of Wales) e no Institute of Archaeology (Oxford University).

Participou en Proxectos de I+D financiados en Convocatorias públicas, como As divindades da Hispania indoeuropea, Relixión, escritura e sociedade na Hispania Céltica: o santuario de Peñalba de Villastar (Teruel), Transformation. The Development of a Common Culture in the Northern Provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sexa e Texto e imaxe no Val Medio do Ebro durante a Antigüedad.
Por último, formou parte de múltiples campañas de escavación, organizou o II Coloquio Internacional de Historia Antiga da Universidade de Zaragoza Vivir en terra estraña: emigración e integración cultural no mundo antigo, o I Encontro de Mozos Investigadores Sócrates-Erasmus As provincias do Imperio romano, participou como comunicante en abundantes congresos científicos, e ten numerosos capítulos de libros e artigos publicados en revistas nacionais de prestixio como Arquivo Español de Arqueoloxía ou Paleohispanica.
Actualmente goza dun contrato de investigación Juan da Cerva na Universidade do País Vasco, onde pertence ao Grupo de Investigación GIUO7/54 e imparte docencia.

Liñas de traballo: Historia Antiga da Península Ibérica, relixión celta, sistemas relixiosos da Hispania indoeuropea e Arqueoloxía celtibérica.