Autores - Editorial Toxosoutos.com.


Castro, Ainoa:


Licenciada en Xeografía e Historia (2005) pola Universidad Nacional de Educación a Distancia, forma parte do equipo de investigación do Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica, dirixido polo prof. Dr. Jesús Alturo i Perucho, da Universitat Autònoma de Barcelona. Especializada en ciencias e técnicas de estudo e conservación do patrimonio bibliográfico e documental é autora de varios estudos sobre fontes manuscritas altomedievais galegas e na actualidade  está terminando a súa Tese de Doutoramento sobre a escritura visigótica na diócese de Lugo.Listado de obras:

Ver os detalles de:  Colección diplomática altomedieval de Galicia I (662-1234) Colección diplomática altomedieval de Galicia I (662-1234)

Recompilación de documentos altomedievais galegos

15,00 €


Licenciada en Xeografía e Historia (2005) pola Universidad Nacional de Educación a Distancia, forma parte do equipo de investigación do Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica, dirixido polo prof. Dr. Jesús Alturo i Perucho, da Universitat Autònoma de Barcelona. Especializada en ciencias e técnicas de estudo e conservación do patrimonio bibliográfico e documental é autora de varios estudos sobre fontes manuscritas altomedievais galegas e na actualidade  está terminando a súa Tese de Doutoramento sobre a escritura visigótica na diócese de Lugo.