Queres publicar? - Editorial Toxosoutos.com

PRESENTACIN DE ORIXINAIS

 

Enviarase xunto coa proposta editorial unha ficha na que figuren os datos seguintes: NOME E APELIDOS, D.I., ENDEREZO POSTAL E OBRA XA PUBLICADA (se o caso).

 

 

Criterios lingsticos e normativos:


A lingua empregada haber de axeitarse s Normas Ortogrficas e Morfolxicas do Idioma Galego publicadas pola Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega en 2003

Nos casos de dualidade, a Editorial resrvase o dereito de utilizar como opcins as que se acorden co autor/coa autora.

 

 

Criterios de presentacin e estrutura para os traballos de ensaio (aplicables tamn para os traballos presentados ao Premio de Historia Medieval de Galiza e Portugal):

 

1.- Introducin

2.- Corpo do traballo

3.- Transcricin de documentos (se o caso)

4.- Bibliografa (ao final do traballo):

        Modelo de cita:

                        VILA, Suso (2010), A casa de Soutomaior (1147-1532), Noia, Toxosoutos.

                        Nas notas ao rodap reproducirase completa a referencia na primeira cita, e abreviada as restantes. As, segundo o modelo proposto, a cita abreviada sera: Vila, Soutomaior.

5.- ndice onomstico

6.- ndice toponmico

 

Formatos

O texto remitirase en word e evitarase todo formato que dificulte a sa maquetacin. As imaxes sern enviadas noutro documento indicando o captulo onde deben incluirse.

 

 

Se desexas publicar con Editorial Toxosouto podes premer na seguinte ligazn para acceder formulario de contacto.
 

>> Contactar con Toxosoutos.com<<. 

Non esqueza indicar todo os detalles da obra que desexa publicar no campo "Asunto" .


Tamn pode enviar a sua obra nun arquivo en formato dixital (DOC, PDF, RTF) seguinte enderezo de correo: