Noticas de interés - Editorial Toxosoutos.com.


Detalle de la noticia:Ver noticia

O libro O amor que eu levei de Santiago traza o primeiro roteiro da lírica medieval trobadoresca para a cidade de Santia


Autor:      Xornal USC
24/05/2012

Seguindo os pasos dos trobadores e xograres que compuñan as súas cantigas en galego-portugués, os profesores da USC José António Souto Cabo e Mª Isabel Morán Cabanas xunto coa catedrática da Universidade Estadual de Campinas-São Paulo (Brasil) Yara Frateschi Vieira acaban de publicar O amor que eu levei de Santiago, primeiro roteiro histórico-literario sobre trobadores e xograres preparado para a cidade de Santiago de Compostela e a súa área mais próxima que toma o seu título do verso dunha cantiga de amigo do trobador Fernando Esquio.
 
Neste obra explícanse os puntos da cidade, así como dos concellos limítrofes de Teo e Brión, vinculados á lírica trobadoresca, transitando polas rúas, prazas, igrexas e barrios que son citados por trobadores e xograres de toda a Península Ibérica. Esta proposta editorial transcorre ao longo de 20 cantigas acompañadas de breves explicacións sobre a súas orixes e os seu contidos, ofrecendo nalgúns casos información nova tanto sobre datos de carácter histórico-documental como en relación ás interpretacións dos versos. Ademais, cada cantiga é ilustrada con fotografías de lugares da cidade ou arredores, recollendo maioritariamente detalles relativos a época medieval.