Novas de interese - Editorial Toxosoutos.com.


Detalle da nova:Ver noticia

Alberte Momán regresa á poesía cunha obra sobre as relacións cotiás


Autor:      NORDESÍA
11/01/2012


Aínda que a súa profesión sexa a de enxeñeiro técnico agrícola, Alberte
Momán (Ferrol, 1976), é escritor. Agora acaba de publicar “Os
quilómetros que percorremos dende aquela” (Toxosoutos) unha indagación
nos conflitos íntimos estruturada en tres partes que conforman tres
relacións sentimentais e humanas. Unha poetización da existencia cotiá
sobre a que Momán sinala: “Non se trata de poesía erótica, como se ten
sinalado atendendo á miña traxectoria. O libro fala das relacións
humanas con tres persoas, e nesas relacións hai erotismo, do que falo
como un elemento cercano á existencia, pero tamén doutros elementos de
calquera parella ao longo do día común, como o traballo, que tanta
influencia ten sobre as persoas”.
En canto ao estilo, Momán asume
unha forte carga visual na súa poesía e neste “Os quilómetros que
percorremos dende aquela”.Así, na última parte ten moita influencia a película “In the mood for
love”, do director Wong Kar-Wai, a través do seu protagonista Su
Liz-Hen. “Creo que as referencias visuais son comúns a moitos autores
contemporáneos. Eu pretendo crear imaxes suxerentes, comprensibles para
calquera lector amais da referencia e paralelismo a unha obra concreta
como, neste caso, ‘In the mood for love’, que ten bastante peso na
terceira parte do libro”.
Ao tratarse de relacións persoais podería
pensarse que o poeta ferrolán fala en clave autobiográfica, algo que el
nega. “Na literatura mestúrase o que é real e o que é fición. Ista non é
unha narración histórica”.
Alberte Momán respira literatura.
Esparexida pola súa obra figuran libros e colaboracións en numerosos
libros e revistas, sen perder o contacto coa súa terra. “Procuro
colaborar coa revista Atenea, do Ateneo Ferrolán”, avisa como xeito de
manter as súas raíces. No eido literario continúa a traballar dentro
colectivo “A porta verde do sétimo andar”, que fai recitais e
actividades por vilas e cidades galegas, e incluso hai pouco visitou
Madrid. “O colectivo ten a faceta editorial: os Q de Vián Cadernos.
Trátase dun proxecto do colectivo que busca incidir na visibilidade da
produción artística galega. Esta colección nace con afán de
continuidade. Xa saíron traballos de Rosa Enríquez, Kiko Neves ou unha
obra miña e de Alba Méndez sobre Rosalía de Castro, entre outros
traballos. Resulta estimulante dar a coñecer novas propostas”.  

Imaxinación >
En canto ao futuro, Momán agarda presentar “Os quilómetros que
percorremos dende aquela” en Ferrol, quizais o mes próximo. Xa, ao longo
do ano, sairá o seu regreso á narrativa. “Trátase dun libro de relatos
breves que sairá en Sotelo Blanco. Son historias moi breves, moi pouco
descritivas e que piden a intervención do lector, da súa imaxinación.
Son historias que tratan de suxerir máis que describir, algo que me
gusta máis”, confesa.