A vida e a fala dun pobo

<    >    

A vida e a fala dun pobo


:   Barroso José e Neira Xoán

--


40,00 €Fóra de Colección

Ver productos de Fóra de Colección
Fóra de Colección  :

  00336

  :

  978-84-96673-74-8

  :

  A vida e a fala dun pobo

  :

  Barroso José e Neira Xoán
            

  :  :

  --

  :

40,00 €    

  :

616páx.(170x240mm)

A fala do tempo reflicte a realidade organizativa e comunitaria do sistema social na Galicia do século XIV-XVI. O libro recolle a organización dos espazos locais (concambeas de propiedades, vendas, muralla,rueiros...), a regulación social dos habitantes (organismos de poder, sistemas de mercado, organizacións gremiais...), a regulación do relixioso (os edificios parroquiais, os padroados dos pobos, a realidade sacramental,os axentes da relixión, a vivenda cultural...), os dereitos sociais ( da muller, dos pobres...), a regulación da vida e da morte ( a memoria dos antepasados, o regulamento da vida no máis alá...), o ompromiso como base do respeto e acordo de relacións (os xuramentos, tratos e contratos, a palabra dada...)