Cráter

<    >    

Cráter


:   Novo, Olga

PREMIO DA CRÍTICA 2011


14,00 €Nume

Ver productos de Nume
Nume

Prosa e verso da literatura galega


  :

  00444

  :

  978-84-15400-04-2

  :

  Cráter

  :

  Novo, Olga
            

  :  :

  PREMIO DA CRÍTICA 2011

  :

14,00 €    

  :

PREMIO DA CRÍTICA 2011

Poesía. Formato 13x21; 193 páxinas. Limiar de Carmen Blanco

A súa obra poética e ensaística está marcada por unha profunda conexión co surrealismo como filosofía vital asentada no amor, na liberdade e na beleza. O espírito libertario, a procura da paixón e a intensidade, a sensualidade e un erotismo de raizame telúrica e apertura cósmica informan a linguaxe desta poeta do desbordamento.


Este libro contén unha serie de emanacións vitais que, coma no caso dos síntomas volcánicos, constitúen formacións de cinsa, pedra, lava e rocha metamórfica. A “Cinsa”, escrita entre o ano 2004 e o 2010, poetiza o abandono do mundo rural galego e o seu resistente corazón residual, en loita contra o esquezo e o desleixo, e tentando sempre integrar a morte na vida e a vida na morte. A “Pedra” foi experimentada como sentimento megalítico a través dunha vida vivida en Bretaña, onde precisamente se escribiu o texto, en Roazhon, en abril do ano 2005. A “Lava” foi soñada desde a infancia no misterio de Pompeia, a onde viaxei en febreiro do ano 2009, na procura do magma, ó encontro do enigma da beleza e do amor. A “Rocha metamórfica” quere petrificar salvaxemente a linguaxe de Eros, na celebración carnal antiplatónica.