Linguas e Literaturas Celtas. Orixe e evolución

<    >    

Linguas e Literaturas Celtas. Orixe e evolución


:   Sainero, Ramón

--


16,00 €Keltia

Ver productos de Keltia
Keltia

Colección de publicacións do mundo celta


  :

  00022

  :

  84-95622-85-8

  :

  Linguas e Literaturas Celtas. Orixe e evolución

  :

  Sainero, Ramón
            

  :  :

  --

  :

16,00 €    

  :

322 páx. (140x215 mm.)

Ramón Sainero é un reputado estudioso do celtismo e doutor en literatura celta. Ofrécenos aquí o estudio das primitivas linguas celtas, en especial do irlandés, lingua nacional de Irlanda, posuidora dunha literatura de gran beleza temática. Este é o primeiro libro que aporta un estudio detallado das linguas e literaturas celtas no seu pasado e no presente, ao tempo de ofrecer unha morfosintaxe básica da lingua celta cun método de pronunciación figurada --usando o alfabeto fonético internacional-- das frases e oracións básicas de uso cotián da lingua gaélica, cousa pouco ou nada usual noutros métodos de ensino da mesma.