Manual de supervivencia frente al stress

<    >    

Manual de supervivencia frente al stress


:   Casal Quintáns, Santiago

--


7,50 €Delfín

Ver productos de Delfín
Delfín  :

  00274

  :

  84-95622-62-9

  :

  Manual de supervivencia frente al stress

  :

  Casal Quintáns, Santiago
            

  :  :

  --

  :

7,50 €    

  :

112 páx. (150x210 mm.)

Fronte ao reto de madurar a personalidade a través do esforzo persoal na persecución de obxectivos enriquecedores, valiosos e realistas, boa parte da sociedade actual, de clara tendencia hedonista, demoniza até o máis mínimo sacrificio e desenvolve manobras de evitación de todo aquelo que poda conlevalo. Paralelamente, os humanos perden habilidade na procura das melllores estratexias fronte a potenciais estresadores así como capacidade de respostas adaptativas e proporcionadas fronte a situacións que requiren un control das emocións.