No imo do tempo

<    >    

No imo do tempo


:   García, Xosé Lois

--


9,50 €Letra inversa

Ver productos de Letra inversa
Letra inversa  :

  00254

  :

  978-84-96673-24-3

  :

  No imo do tempo

  :

  García, Xosé Lois
            

  :  :

  --

  :

9,50 €    

  :

216 páx. (105x165 mm)
O novo verso de Xosé Lois García aspira a ser unha reflexión sobre un sentimento que traspasa todos os poemarios do autor e constitúe o eixo central da súa poética.
Estamos a referirnos ó sentimento exílico que alenta por toda a obra deste autor. Móstranos outra forma, xa canónica, de exilio: a de aquelas persoas que sentíndose arredadas dos horizontes familiares, despatriados, refúxianse na súa propia conciencia para crear mentalmente, literariamente, unha patria e unha terra. 
A poesía de Xosé Lois non é allea a este sentimento de orfandade que vai na procura dun fogar inexistente e que se ve na obriga de construílo por medio da palabra, da escritura.