En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

<    >    

En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova


:   Domínguez Alberte, Xoán Carlos (coordinador)

Relatos e poemas inéditos de autores galegos


13,00 €Nume

Ver productos de Nume
Nume

Prosa e verso da literatura galega


  :

  00381

  :

  978-84-92792-40-5

  :

  En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

  :

  Domínguez Alberte, Xoán Carlos (coordinador)
            

  :  :

  Relatos e poemas inéditos de autores galegos

  :

13,00 €    

  :

195 pp.

13x20

Este libro representa o veredicto unánime de moitos escritores galegos en contra da tentativa de privatizar a parte do mosteiro de Celanova que ocupa o instituto, un ben que é patrimonio de todos e que está destinado ao seu mellor uso, a formación pública. É a voz clara da cultura contra os escuros intereses especuladores. As contribucións literarias que conforman esta publicación son inéditas

Marilar Aleixandre

Xesús Alonso Montero

Xosé María Álvarez Cáccamo

Francisco Álvarez “Koki”

Anxo Angueira

Ana Arias Saavedra

Susa Blanco Montecelos

Mané Boán

Xurxo Borrazás

Jorge Emilio Bóveda

Lino Braxe

Darío Xohán Cabana

Ramón Caride Ogando

Delfín Caseiro

Francisco Castro

Xavier Cordal

Antón Cortizas

Henrique Dacosta

Marta Dacosta

Lois Diéguez

Xoán Carlos Domínguez Alberte

Alfonso Eiré

Eduardo Estévez

Franciso X. Fernández Naval

Xan Fraga Rodríguez

Bieito Iglesias

Moncho Iglesias Míguez

Álvaro Lago

Rafael Laso Lorenzo

F. R. Lavandeira

Alberto Lema

Xosé Manuel Lobato Martínez

Lourdes Maceiras

Verónica Martínez Delgado

Oriana Méndez

Rosa Méndez Fonte

Alberte Momán

Francisco Narla

Xosé Neira Vilas

Ramón Nicolás

Olga Novo

David Otero

Olga Patiño Nogueira

Chus Pato

Begoña Paz

Lois Antón Pérez

Mariña Pérez Rei

Vicente Piñeiro González

Mercedes Queixas Zas

Baldo Ramos

Mario Regueira

Xosé Benito Reza

Cesáreo Sánchez Iglesias

Xurxo Sierra Veloso

Paco Souto

Chelo Suárez

Xulio Valcárcel

Diana Varela Puñal

Xosé Vázquez Pintor

Joaquim Ventura

Manuel Vidal Villaverde

Manuel Vilanova