Colón, galego. O almirante das mil facianas

<    >    

Colón, galego. O almirante das mil facianas


:   Philippot Abeledo, Alfonso

--


11,50 €Memoralia

Ver productos de Memoralia
Memoralia

Ensaio biográfico


  :

  00156

  :

  84-96259-36-6

  :

  Colón, galego. O almirante das mil facianas

  :

  Philippot Abeledo, Alfonso
            

  :  :

  --

  :

11,50 €    

  :

134 páx. (150x235 mm)

En opinión de X.L. Mendéz Ferrín e Francisco de Pablos, "A tese de Philippot é estructuralmente impecábel, e contén o corpo xenealóxico máis completo que existe sobre este tema", sendo así mesmo moi significativos os eloxios do Catedrático da Facultade de Ciencias da información, D. Manuel Mourelle de Lema: "A identidade de Cristovo Colón, de Alfonso Philippot, obra suxestiva só polo título, produce no lector curioso unha grata satisfación de canto exise a indagación histórica: método, desbordante documentación e interpretación obxectiva do material posto ao alcance do erudito historiador".