A escola da lareira (Tomo-1)

A escola da lareira (Tomo-1)


:   Quintáns Suárez, Manuel

--


13,00 €Nume

Ver productos de Nume
Nume

Prosa e verso da literatura galega


  :

  00137

  :

  978-84-96673-31-1

  :

  A escola da lareira (Tomo-1)

  :

  Quintáns Suárez, Manuel
            

  :  :

  --

  :

13,00 €    

  :

296 páx.(150x210 mm.)

A escola da lareira é un ensaio que se inscribe na literatura popular de tradición oral. O autor recolle unha abondosa manchea de documentos orais –"Curiosidades e entretementos", máis de 600 adiviñas, 88 contos, máis de 170 lendas, preto de 200 romances, celebracións, panxoliñas e aguinaldos, e 59 oracións– distribuídos en oito capítulos precedidos cada un deles dun breve estudo introdutorio. A amplitude da área xeográfica de recolleita, que comprende aproximadamente as provincias da Coruña, Ourense e Pontevedra –cada documento ou variante vai perfectamente identificado polo lugar concreto de recollida, sinalándose só nalgúns casos o nome e outros datos do comunicante–, foi posible grazas á colaboración inestimable do profesor Manolo Castro Mera. O labor deste silencioso investigador subministrou, practicamente, todo o material correspondente á provincia de Ourense e, en boa medida, o que se recolleu na provincia de Pontevedra.