Xosé María Álvarez Blázquez 1915-1985

<    >    

Xosé María Álvarez Blázquez 1915-1985


:   González Pérez, Clodio

--


12,00 €Memoralia

Ver productos de Memoralia
Memoralia

Ensaio biográfico


  :

  00160

  :

  978-84-96673-36-6

  :

  Xosé María Álvarez Blázquez 1915-1985

  :

  González Pérez, Clodio
            

  :  :

  --

  :

12,00 €    

  :

189 páx.(150x235)mm

A súa obra constitúe unha extraordinaria achega ao desenvolvemento da nosa cultura ao longo da segunda metade do século XX.

Xosé L. Méndez Ferrín di, referíndose en pareticular á literaria: "Familia, amor, tristura, morte violenta, nostalxia, arelada liberdade, galeguismo, humildade, curiosidade, humor, sabedoría, deporte erudito, capacidade de precipitar todo isto en textos poéticos.