A patria de Colón (Colón, español. A súa orixe e patria)

<    >    

A patria de Colón (Colón, español. A súa orixe e patria)


:   García de la Riega, Celso

--


13,00 €Memoralia

Ver productos de Memoralia
Memoralia

Ensaio biográfico


  :

  00159

  :

  978-84-96673-35-9

  :

  A patria de Colón (Colón, español. A súa orixe e patria)

  :

  García de la Riega, Celso
            

  :  :

  --

  :

13,00 €    

  :

200 páx. (150x235 mm)

Pontevedra conta con dous factores vantaxosos para ser a patria de Cristovo Colón: que no século XV había veciños con este apelido, e que contaba con embarcacións que facían a ruta do norte ata Inglaterra e Flandes, e a do sur ata a illa de Sicilia. Barcos pontevedreses rexístranse nesta época en case todos os portos do Mediterráneo: Valencia, Barcelona, Xénova, Sicilia, Ibiza, Mallorca, Niza, Nápoles, Savona, Sardeña, Pisa, etc.  

Neste libro publicado en 1914, Celso García de la Riega baseándose nos documentos descubertos ata entón nos que figura o apelido Colón, chega á conclusión de que o descubridor de América puido nacer en Pontevedra o ano 1436 ou 1437, e seren seus pais Domingo de Colón, O Mozo, e Susana Fonterosa.