Róman Martínez Montaos, un facendista gelego do século XIX

<    >    

Róman Martínez Montaos, un facendista gelego do século XIX


:   López C., Fernado / González P. ,Clodio

--


11,00 €Memoralia

Ver productos de Memoralia
Memoralia

Ensaio biográfico


  :

  00158

  :

  84-96673-05-7

  :

  Róman Martínez Montaos, un facendista gelego do século XIX

  :

  López C., Fernado / González P. ,Clodio
            

  :  :

  --

  :

11,00 €    

  :

118 páx. (150x235 mm)

Dous son os propósitos que pretenden os autores deste libro. O primeiro, rescatar do esquecemento a un experto nas finanzas, cuxas concepcións políticas e económicas conforman a mellor expresión do liberalismo de signo progresista da primeira metade do século XIX. Román Martínez Montaos participa cos seus escritos, de forma decisiva, na loita entre a emerxente Facenda liberal e a agonizante Facenda absolutista, e na dilatada secuencia de intentos e fracasos de reforma tributaria que se suceden no periodo 1808-1845 e que culminan coa implantación dos principios

liberais da traibutación. O segundo, recuperar para a historia de Galiza a un ilustre personaxe, cuxa biografía non figura en ningunha das enciclopedias e estudos sobre economistas galegos publicados até a data; até agora o coñecemento da súa vida limítabase case exclusivamente a que foi deputado pola provincia de Pontevedra na lexislatura de 1841-1842. Por primeira vez demóstrase que é galego, natural da vila de Porto do Son (A Coruña), e que faleceu en Vigo no ano 1856.