intres

<    >    

intres


:   Fabeiro Gómez, Manuel

esenciais no seu decurso vital


12,00 €Nume

Ver productos de Nume
Nume

Prosa e verso da literatura galega


  :

  00471

  :

  978-84-15400-94-3

  :

  intres

  :

  Fabeiro Gómez, Manuel
            

  :  :

  esenciais no seu decurso vital

  :

12,00 €    

  :

 

 

Pax:  Manuel Fabeiro Gómez (1916-1992) fixo das vilas de Muros e Noia dous motivos recorrentes do seu quefacer intelectual e as dúas formaron parte de estudos e traballos históricos, heráldicos, filatélicos, xornalísticos... e tamén poéticos, un universo no que a patria de nacenza e a de acollemento agroman como marcas senlleiras e indelebles, ceceladas no brasón da súa vida.

Boa parte da obra do escritor está espallada por numerosas publicacións periódicas e xornais, de dentro e fóra de Galiza, e configura un importante corpus literario e ensaístico que debemos rescatar. Entre o material que cómpre irmos recuperando ve a luz INTRES, poemario en galego, inédito no seu conxunto, que o autor organizou coma un libro por volta da década dos 40 do século pasado e que ficou acubillado e en silencio deica agora. O libro súmase a outros dous moi significativos de Manuel Fabeiro, Follas de un arbre senlleiro (1951) e Quechemare da saudade (2010), nos que afloran os trazos poéticos esenciais, os motivos recorrentes e a cerna íntima do muradán.