O Castro de Montealegre. Moaña Pontevedra

<    >    

O Castro de Montealegre. Moaña Pontevedra


:   Aboal Fernández, Roberto / Castro Hierro, Virginia

--


14,00 €Keltia

Ver productos de Keltia
Keltia

Colección de publicacións do mundo celta


  :

  00038

  :

  84-96673-10-3

  :

  O Castro de Montealegre. Moaña Pontevedra

  :

  Aboal Fernández, Roberto / Castro Hierro, Virginia
            

  :  :

  --

  :

14,00 €    

  :

404 páx.(140x215 mm.)

Este volume colectivo achega ao lector unha visión integral, interdisciplinar e actualizada do castro de Montealegre (Moaña, Pontevedra), xacemento clásico dentro da Arqueoloxía castrexa do NW e que foi obxecto dunha

afección crítica pola construción do corredor do Morrazo en 2003 e 2004. A este respecto, o libro parte dun enfoque teórico, asumido polo Laboratorio de Arqueoloxía do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento,que defende a realización de proxectos de Xestión Integral do Patrimonio que concilien investigación básica, investigación aplicada e divulgación  e difusión social do coñecemento xerado polas intervencións arqueolóxicas.