Roberto Vidal Bolaño, unha vida para o teatro

<    >    

Roberto Vidal Bolaño, unha vida para o teatro


:   Tato Fontaíña, Laura

13x21; 84 páxs.


10,00 €



Esmorga

Ver productos de Esmorga
Esmorga

Esmorga


  :

  00465

  :

  978-84-15400-80-6

  :

  Roberto Vidal Bolaño, unha vida para o teatro

  :

  Tato Fontaíña, Laura
            

  :



  :

  13x21; 84 páxs.

  :

10,00 €    

  :

 

Limiar de Manuel Quintáns Suárez

Imaxe de cuberta por Héitor Picallo, “O Karrapucho”

Parece claro que para Roberto Vidal Bolaño a aplicación do termo “nacional” ao teatro que se quere para Galicia non pode circunscribirse ao ideario de ningún partido político concreto. Se estes non son capaces nin tan siquera de potenciar a súa loita en defensa do principal sinal de identidade do seu pobo, a súa lingua, que pode facer este teatro máis ca refuxiarse no propio pobo e na propia cultura, dos que procede e aos que se debe? Isto polo menos debía ser o que pensaba Roberto Vidal Bolaño, nacionalista de corazón, cando prefería falar dun teatro popular e non dun teatro nacional.