Colección diplomática altomedieval de Galicia I (662-1234)

<    >    

Colección diplomática altomedieval de Galicia I (662-1234)


:   Castro, Ainoa

Recompilación de documentos altomedievais galegos


15,00 €Trivium

Ver productos de Trivium
Trivium

Historia medieval


  :

  00442

  :

  978-84-15400-06-6

  :

  Colección diplomática altomedieval de Galicia I (662-1234)

  :

  Castro, Ainoa
            

  :  :

  Recompilación de documentos altomedievais galegos

  :

15,00 €    

  :

15x21

264 páxinas


“Galicia é probablemente unha das comunidades autónomas que conta cun maior volume de documentación conservada para o período medieval do noso país. Con todo, estes fondos non mereceron tanta atención como os doutras zonas, polo que o volume de documentación inédita é alto e o de documentación editada insuficiente, o que nos impide poder contar con toda a información histórica que se conservou así como realizar un estudo en profundidade da evolución dos tipos escrituarios na nosa terra.

Poder recompilar toda esta documentación nunha única publicación homoxénea dos documentos altomedievais galegos é unha tarefa inxente que se ha de facer paso a paso, contando coa dificultade da gran dispersión das fontes entre arquivos galegos, nacionais e estranxeiros, ademais das coleccións particulares. Este traballo pretende ser un primeiro paso que, unido ás coleccións diplomáticas dos principais mosteiros e catedrais galegas coas que xa contamos, tenta unificar a produción documental altomedieval da nosa terra. Un primeiro paso que recolle os pasos anteriores”.