Descrición do reino de Galicia

<    >    

Descrición do reino de Galicia


:   Molina, Bartolomé Sagrario

--


10,00 €Seitura

Ver productos de Seitura
Seitura  :

  00264

  :

  84-95622-98-X

  :

  Descrición do reino de Galicia

  :

  Molina, Bartolomé Sagrario
            

  :  :

  --

  :

10,00 €    

  :

289 páx. (210x150 mm.)

Libro curioso non só pola súa antigüidade senón polo seu contido e forma métrica. O seu texto en fermosa letra gótica xunta un verso e unha glosa nun impreso que consta de cinco partes ensalzando os loores e magnificencias de Galicia. As glosas que se engaden ao verso en cento oitenta planas das trescentas que ten o libro complementan aqueles aspectos narrativos que a métrica e a forma do verso permiten.