Paisaxes de cinza

<    >    

Paisaxes de cinza


:   Piñeiro, Antonio

--


9,00 €Nume

Ver productos de Nume
Nume

Prosa e verso da literatura galega


  :

  00127

  :

  84-95622-71-8

  :

  Paisaxes de cinza

  :

  Piñeiro, Antonio
            

  :  :

  --

  :

9,00 €    

  :

48 páx. (150x210 mm.)

Feliz entrega poética do ribeirense Antonio Piñeiro onde teñen cabida paixases vividas ou soñadas, máis sempre amadas e perdidas. Paisaxes que máis ca espacio son muller que na noite e na luz se sublima. Apoloxía do instante e do humano contra o paso do tempo. As "Paixases de cinza" son o que queda despois destas páxinas